Varför söka hjälp hos en psykolog?

Ibland rusar livet på i alltför snabb takt och vi är oförmögna att på egen hand bromsa upp och bli mer närvarande i nuet och mindre stressade. Vi känner oss otillräckliga, trots att det känns som att vi arbetar dygnet runt.

Livet

Livet kan kännas enformigt, tråkigt eller livlöst och vi förmår inte själva få till någon förändring eller acceptans. Vi kan även råka ut för en livskris, en oförutsedd händelse, någon närstående går bort eller den vi älskar lämnar förhållandet. Kanske förlorar vi arbetet eller får problem i vår arbetsgrupp eller med chefen. Somliga av oss arbetar med att hjälpa andra människor, i skolan som lärare, inom vård och omsorg, i en affär eller inom annat serviceyrke, och därför känner att vi behöver reda i våra egna tankar. Vi känner oss nedstämda, tappat bort glädjen, har ångest, har svårt i vår föräldraroll, återkommande svårigheter i relationer eller så kanske vi känner att vi vill komma vidare i livet, utan att vi egentligen upplever en svår situation - personlig utveckling.

Psykoterapi i Stockholm

Jag arbetar med psykoterapi vid två psykologmottagningar, en i Stockholm i Vasastan och en centralt i Vallentuna, dit det är lätt att ta sig med kommunala färdmedel från exempelvis Upplands Väsby och Täby. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med kortare och längre individuella psykoterapier samt med parterapi. Jag har stor erfarenhet av att arbeta terapeutiskt med frågor som rör föräldraskap, skola och barn. Jag arbetar även med kristerapi, personalhandledning, coaching, vägledning per telefon, personalstödjande företagshälsovård.

Samtalsterapi hjälper!

Men du behöver få hjälp med att hitta den väg som passar dig. Utifrån vad du söker hjälp för och vad du vill uppnå med en psykoterapi, så erbjuder jag upplägg som jag tror ska passa dig. Täta utvärderingar gör att vi kan ändra riktning på terapin. Ett upplägg kan exempelvis vara att vi med hjälp av kognitiv beteendeterapi (kbt) börjar med de direkta symptomen, exempelvis få bukt med panikångest, för att sedan arbeta för att få en djupare förståelse för vad det är som lett till hur ditt liv ser ut i dag.

Vad är en psykolog?

Psykologer är den yrkesgrupp som har fördjupade kunskaper om människans fungerande i grupper och om människans inre psykologiska funktioner, såväl de biologiska och kognitiva som de mellanmänskliga, inlärnings- och utvecklingsmässiga. Läs mer

Kontakt

Jag tar emot klienten en dag i veckan på en mottagning vid St: Eriksplan i Stockholm. Jag har även en mottagning centralt i Vallentuna, dit det är enkelt att ta sig med buss från pendeltåget i Upplands Väsby eller med Roslagsbanan. För handledning, konsultation eller utredning så kommer jag gärna ut till arbetsplats eller skola. Jag har även möjlighet att ta emot grupper på upp till fem personer i mina mottagningar.
Du är välkommen att kontakta mig så att vi kan diskutera vad du behöver få hjälp med.

Så går det till: Du kan kontakta mig per telefon eller e-post. Tillsammans kommer vi överens om en tid för ett första samtal. Då vi ses beskriver du dig själv, din livssituation samt vad du vill ha hjälp med. Utifrån din beskrivning ger jag dig förslag på hur jag kan hjälpa dig, mina metoder varierar utifrån hur ditt behov ser ut. Ibland kan ett eller ett par samtal hjälpa, men om du tänkt dig en lite längre kontakt så brukar jag rekommendera att vi först vid nästa samtal kommer överens om hur vi ska gå vidare rent terapeutiskt, vilka tider, hur ofta, eventuellt bestämma antalet samtal et.c. Om vi börjar arbeta tillsammans i en terapi, så gör vi regelbundet utvärderingar och utifrån dessa eventuellt korrigeringar i upplägget.

Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykolog Företagarna