Vägledning och coaching


 

Vägledning och coaching är en mer konsultativ samtalsform än terapi.
I coaching och vägledande samtal
hålls fokus på din nusituation och framåt.
Ingen eller mycket begränsad tid läggs på den
bakomliggande och djupare
förståelsen för dig själv och din situation.
Detta är en samtalsform som kan vara lämplig då du har en avgränsad
frågeställning eller svårighet i sitt liv.
Vägledning och coaching kan fungera som ett stöd eller
avlastning under en begränsad tid.