Parsamtal


 

Parsamtal, eller parterapi, kan vara till stor hjälp när ni upplever att ni inte längre har något gemensamt, när sexlivet inte fungerar, har olika uppfattningar om barnen, vid ständiga konflikter, dålig kommunikation, vid vårdnadstvister, när en av oss vill skiljas eller när vi vill skapa en bra separation.
Jag har avtal med Danderyds kommun

 


Syftet med parsamtal är att komma vidare i konflikter, prata om känsliga frågor och svårighet som ni på egen hand inte har kunnat lösa. I en parterapi arbetar vi mer djupgående med relationen och resultatet blir ofta en större tillfredsställelse, djupare känsla av samhörighet och en starkare vikänsla i relationen.
Samlevnadsproblem leder ofta till att man har hamnat i negativa beteendemönster och roller. Följden blir vanligtvis till att  gemensamma aktiviteter är sällsynta och att det går lång tid mellan stunderna då man upplever värme och glädje tillsammans. Konsekvenserna blir då oundvikligen att utvecklingen av relationen stannar upp och paret börjar röra sig från varandra eller stannar upp i negativa beteenden och gräl kring vad som annars skulle betraktats som småsaker.
Att mötas på en neutral plats ökar möjligheterna till ett mer konstruktivt samtal kring vad som har varit, hur man vill att relationen ska utvecklas och växa eller i vissa fall hur den ska avslutas.