Föräldraskap


 

Att bli förälder är en stor omställning i många människors liv.
Inte minst idag, när samhället är i en stor förändring och det uppstår
stora skillnader för barnen nu mot då vi själva var
barn och ungdomar.

 


Kraven och förväntningarna på oss som föräldrar ändras och det kan för många vara svårt att hitta en fungerande jämvikt i familjen. Ibland uppstår slitningar mellan en förälder och ett barn, ibland mellan föräldrarna då uppfattningen om förhållningssätt kan skilja sig åt. Det kan då vara bra att få hjälp utifrån och med hjälp av en neutral person hitta  vad som fungerar i just er familj.

Då vi “föds” som föräldrar så hamnar vi också i nya roller, vilka förändras i och med att barnet växer. Kanske möter vi då åter våra egna svårigheter som vi upplevde då vi själva var i samma ålder som barnet nu är. Svårigheter som gör det svårt för oss att se barnet som den unika person denne är utan skuggan av våra egna erfarenheter och besvikelser. Om detta kan det ibland vara frigörande nyttigt att diskutera med en utomstående.