Psykoterapi


 

I såväl existentiell, psykodynamisk terapi (PDT) som kognitiv beteendeterapi (KBT) utgår man i högsta grad från det som sker i nutid, i din vardag, men även i nuet, i terapisituationen. Det finns felaktiga föreställningar att man i en psykodynamisk terapi fokuserar på klientens barndomsupplevelser och lämnar det som är i nuet. Det kan exempelvis vara så att du upplever att du gör på ett visst sätt gång efter annan i liknande situationer eller vid möten med en viss typ av människor.

 

I kognitiv terapi arbetar vi med att hitta de tankemönster och tankefällor som ställer till problem för dig. Då du blir varse hur ditt mönster ser ut är det sedan möjligt att tillsammans med terapeuten, hitta alternativa tanke- och förhållningssätt som på sikt kommer att hjälpa dig till ett mer konstruktivt fungerande i vardagen.

 


För en hållbar och integrerad förändring behövs det att du först får en ökad förståelse för det egna beteendet, sedan uppleva de egna känslorna av ilska, besvikelse, glädje etc, de känslor som kan kännas svåra i samband med det egna agerandet. Jag ser det som min uppgift att i terapin hjälpa dig med att själv hitta dina egna nya mönster och förhållningssätt. På så sätt integreras det nya i ditt liv och leder fram en hållbar förändring.

Detta kan ske via de tre olika terapiformarna, men vägen dit ser olika ut, jag arbetar med inslag från de olika förhållningssätten, beroende på vad det är du behöver hjälp med och vad du vill uppnå.