Om mig


Jag är född i början av 60-talet. Innan jag började arbeta som psykolog
skaffade jag mig en bred erfarenhet, bland annat genom att arbeta inom psykiatrins
 olika områden.
Sedan några år 
tillbaka arbetar jag heltid som privat-praktiserande psykolog på mina mottagningar vid
Sankt Eriksplan i centrala Stockholm och i Vallentuna. Jag arbetar även som konsult inom personalstöd och kris.

 


På mina mottagningar bedriver jag såväl korta som långa terapier, individuellt och för par.
Där träffar jag även klienter för vägledande samtal och coaching.
Vid chefs- och/eller personalhandledning kommer jag gärna till arbetsplatsen om så önskas.
Sedan några år tillbaka arbetar jag även med telefonvägledning/telefonrådgivning.

Jag har varit till god hjälp för personer med olika typer av ångestproblematik och depression, för personer som upplever sig utbrända eller har låg självkänsla, samt för personer med svårigheter i sitt förhållande eller med barnen. Jag har även varit till stor hjälp för personer som har kommit till mig under en kris, eller haft en obearbetad kris bakom sig.

Jag har tidigare varit verksam som skolpsykolog inom grund- och gymnasieskolan. Mitt arbete bestod då främst av personal- och föräldrahandledning, psykologiska utredningar av barns skol- och/eller relationssvårigheter, utveckling av skolornas mobbningsförebyggande arbete och krisplan.

Jag har samarbete  med Danderyds kommun för familjerådgivning samt med: Falck HealthcareSOS InternationalBrolin Westrell samt med flera försäkringsbolag inom krishantering, personalstöd, coachning och individuell terapi.

Ni är välkomna att höra av er till mig för mer information eller om ni har några frågor.